Make your own free website on Tripod.com

Bro nutikimai

You are here: Klubas Radijacija :: Nutikimai :: Bro nutikimai

Visokios istorijos, kurios pastoviai nutinka man.

Apie tai, kaip mane bandė užverbuoti Scientologai

Turėjau aš apie pusvalandį laisvo laiko ir galvojau nueiti į parduotuvę paslampinėti, bet nutiko įdomesnis dalykas - beeinant man gatve iš vieno namo išbėgo koks tai bičas, ir pasakė man "mes darom streso testavimą užeik vidun". Kadangi laiko turėjau, o veikti neturėjau ką, tai ir užėjau. O ten man sako: "Viskas čia pas mus labai moksliška imk vat šitą aparatą į rankas, jis matuos tavo streso lygį, kai galvosi apie tave kokį nors neraminantį dalyką." Dar kažką pakalbėjo apie dionetiką ar kažkątais ir pradėjo matuoti mano streso lygį, na kadangi aš esu baisiai laimingas žmogus, tai man ta rodyklė kaip tai beveik ir nepasislinko link streso.
Tada tas bičas sako eik pakalbėk su anuo biču dar. Aš nuėjau pakalbėjau su dar vienu scientologu, kuris manęs paklausė kiek aš jau esu, kiek aš čia planuoju pasilikti. Tada dar sako "gal knygą nori nusipirkti". Aš sakiau, kad ne, nes neskaitau knygų - viską internete skaitau. Tada jisai pasakė, kad internete apie scientologus ir melo ir tiesos parašyta, o aš atsakiau, kad apie viską internete ir tiesos ir melo prirašyta, tada jis dar pasakė, kad ta knyga jam padėjo labai ir kad jis gailisi, kad jos anksčiau neperskaitė. Aš pasakiau "Alright" ir gavau iš jo dar kokį tai laikraštį apie scientologus. Na ir išėjau.

Apie tai, kaip mane nušovė labai

2002 vasario 23 dieną mes nusprendėme atšvęsti tarybinės armijos dieną ir nuėjom pasišaudyti i Quazar'ą lazeriukais. Susiskirstėm į dvi komandas - Sigis, Sonata ir Renata buvo fricais ir gavo žalias uniformas, o mes visi likusieji tapome tarybine armija ir gavome raudonas uniformas. Kadangi raudonųjų uniformš davikliai buvo jautresni nei žaliųjų, mes buvome juodai sutriuškinti.
Tipiškas scenarijus atrodė maždaug taip, eina Sigis, o aš jam į nugarą šaudau. Kokius 3-4 kartus pataikau, bet nenušaunu, tada jis supranta, kad į jį kažkas šaudo, atsisuka ir nušauna mane pirmu šūviu.
Labiausiai šitas scenarijus nepatiko Daliui. O sigis ir pats pradėjo kaip tai gėdytis į Dalių šaudyti.
Pasibaigus žaidimui Ingrida prasitarė, kad jinai pamačiusi Sigį tiesiog bandydavo nuo jo pabėti arba pasislėpti.
Trumpai tariant eilinį šį kartą buvo įrodyta, jog fricų ginklai buvo gerokai geresni nei tarybinės karuomenės. Tokios štai istorijos grimasos.

Apie airišką jumoro jausmą

2002 03 01 (penktadienis)
Šiandien po pietų sulūžo mano kompiuteris. Dirbau dirbau ir sulūžo. Pasirodė, jog duomenų atstatyti ko gero nepavyks. Na kadangi jau buvo po pietų ir kitą kompiuterį būčiau gavęs tik pirmadienį, tai nužygiavau pas savo viršininką ir sakau jam: "turiu dabar du pasirinkimus". Jis sako: "dėstyk". "Na", sakau "pirmas variantas - aš einu namo". Tada viršininkas ir visi kiti kurie girdėjo šitai, pradėjo juoktis. Aš aišku supratau, jog tai nėra labai geras variantas, juolab kad buvo projekto pabaiga ir darbus reikėjo skubiai priduoti... Taigi, tuomet pareikalavo, kad aš išdėstyčiau ir antrąjį variantą. Taigi, išdėsčiau jiems, kad mano darbinių duomenų atsarginė kopija buvo padaryta prieš dvi valandas ir kad aš galėčiau prisėsti prie kito kompo ir pabaigti tuos darbus.. Buvo nuspręsta, jog tai labai gera idėja ir mano viršininkas pradėjo bėgioti po visą aukštą ir ieškoti laisvų kompiuterių... Galų gale surado vieną, kurio šeimininkas John'as tądien atostogavo. O tuo metu pro šalį ėjo mūsų tinklo administratorius ir mano viršininkas sako: "dabar Linas laužys šitą kompą." Mūsų administratorius daug negalvodamas atkirto, jog "labai gerai, nes to John'o vistiek niekas nemėgsta".

Apie mano darbą

Penktadieninis darbas
Penktadieni po pietu sulūžo mano kompiuteris darbe.
Kadangi turejau skubių darbų, tai juos turėjau baigti prie svetimo
kompiuterio...
Pirmadieninis darbas
1. ieškau, kur gauti kompiuterį (mat tas žmogus, kuris turėjo man jį sutvarkyti šiandien neatėjo darban)
2. padedu vienam airiui ieškoti klaidos
3. gaunu kompiuterį ir bandau jį konfigūruoti
4. padedu tam paciam airiui ieškoti klaidos
5. konfigūruoju kompiuterį, padedu MasterBro ieškoti klaidos
6. pasirodo, kad jau pietų metas
7. einu pietauti
8. bandau pradėti konfigūruoti kompiuterį, bet sužinau, kad bus susirinkimas po poros minučių.
9. susirinkimas
9.1 mano konsultantas paruošęs šiek tiek medžiagos apie "interface to rules engine". Išdalina tuos lapus visiems.
9.2 Pasirodo tai ką mes su tuo konsultantu vadinam "interface to rules engine" yra visiškai ne tas pats, ką turi omenyje technologinis mūsų firmos vadas sakydamas šitą terminą
9.3 taigi tie 9.1 punkte paruošti popieriai yra beverčiai šitam susirinkime
9.4 visi kalba visokius niekus kiek daugiau nei pusvalandį.
10. su airiu surandam, kurioj srityj yra klaida
11. su MasterBro surandam klaidą
12. aš imuosi ieškoti, kur konkrečiau yra 10 punkto klaida
13. kad galėčiau testuoti, dar konfigūruoju kompiuterį
14. aš surandu ir ištaisau klaidą.
Rezultatas: mes, 3 programuotojai, per viena darbo dieną suprogramavom iš viso 2 eilutes progamos!
Argi ne produktyvi diena?
Last modified: 2002-Dec-20

Created with Qixite