Make your own free website on Tripod.com

Lotus vaikosi mane ir BROką

You are here: Klubas Radijacija :: Nutikimai :: Lotus vaikosi mane ir BROką

Mes su BROku išvažiavom pas Lotus. Sutarėm susitikti prie Kauno pilies kokiu tai laiku. Kaip bebūtų keista mes su BROku atvažiavom visiškai laiku - nė milute nepavėlavę, nė minute ne peranksti. Kadangi Lotus dar neradome, tai pradėjom mėtyti skraidančią lėkštę. Mėtėm kažkiek laiko, po to nusprendėm, kad kadangi Kauno pilis didelė, tai Lotus mūsų gali kur nors kitur laukti ir nuėjom jos ieškoti. Kai tik mes pradėjom eiti aplink pilį, tai atvažiavo Lotus ir vijosi mus tol kol visiškai apėjom tą pilį.
Last modified: 2002-Dec-20

Created with Qixite