Make your own free website on Tripod.com

Lotus eilės

You are here: Klubas Radijacija :: Eilės :: Geriausios laidotuvės :: Lotus eilės

Jei dėl pagirių, tai geriau įsimylėt nei pasigert

Tai blogai, prilabai blogai
Išsiskyrimas visad – tikri nuodai.
Noris apkvaišimo nuo svaigalų
Ar vėl įsimylėt ligi pačių ausų.
Tas jausmas vis tiek toks jau panašus
Ir kartais atskirti žiauriai sunku:
Nuo ko apsvaigęs esu šįkart
Pasakysiu tik viena: geriau įsimylėt nei gert*.
*turima galvoj gert alkaholi.
Last modified: 2002-Dec-20

Created with Qixite